Słowo polskie

Image
„Słowo polskie” to wspólnotowe zdarzenie teatralne, inspirowane praktyką archiwum afektywnego. Zaprosiliśmy mieszkańców Wrocławia do przyjrzenia się gromadzonym w domowych archiwach wycinkom prasowym: drobnym ogłoszeniom, wywiadom, artykułom czy przepisom oraz do refleksji nad emocjami, które dziś wywołują.
Sięgamy do korzeni rodziny i społeczności, opowiadamy niepowtarzalną historię, w której momenty przełomowe dla miasta łączą się z prywatnymi zapiskami i drobnymi ogłoszeniami oraz emocjami, które jedne i drugie wywołują. Przyglądamy się językowi, doceniamy znaczenie wyglądu zgromadzonych wycinków: jakości papieru, sposobu przechowywania, naddarć, plam, podkreśleń i dopisków. Odkrywamy osobisty wymiar archiwum domowego splecionego ze współczesną historią Wrocławia.
Zebrane historie traktujemy jako tworzywo dla teatru: układamy własne opowieści, wypełniamy wyobraźnią białe plamy. Zapraszamy widzów do udziału w niezwykłej wystawie performatywnej, która wydarza się tylko raz, powstaje bowiem ze spotkania indywidualnych wspomnień i wrażliwości aktorów i widzów. Być może ich losy już się kiedyś splotły, a przepis na ciasto, niezmieniony od lat, przypomni komuś smak rodzinnego domu.
  
Kuratorzy: Marta Kurowska, Hubert Michalak
Multimedia: Robert Maniak
Projekt plakatu: Klaudia Laszczyk
Działanie realizowane w ramach programu „Pomysłowi” Centrum Historii Zajezdnia