DZYŃ!
Integracyjne warsztaty sensualne
o sztuce

Cykl rodzinnych warsztatów dla przedszkolaków (3-5 lat) oraz młodszych uczniów (6-8 lat), dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.
Integracyjne warsztaty sensualne o sztuce DZYŃ to zaproszenie do sensualnej wyprawy w świat dźwięków. Na nowo odkrywamy rzeczywistość, która wydaje się dobrze znana. Inspirujemy uczestników do celebrowania ich własnego, wyjątkowego spojrzenia na świat. Pozwalamy działać wyobraźni, wyostrzamy wszystkie zmysły. Angażujemy je w badanie otaczającego pejzażu dźwiękowego, szukamy ekwiwalentu w ruchu, w opowieści, w formach plastycznych. Traktujemy jako źródło inspiracji do stworzenia samodzielnej wypowiedzi artystycznej, dajemy wyraz spontanicznej autoekspresji. Tworzymy przestrzeń dla nieinfantylnej i holistycznej interakcji dziecka z dźwiękami. Ujawniamy całą różnorodność, złożoność i bogactwo świata sztuki, wspólnie celebrujemy odmienność, jaką młodzi artyści wnoszą do działań teatralnych.

koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów: Marta Kurowska, Robert Maniak
projektowanie narzędzi edukacyjnych: Tomasz Malczuk
tłumaczenie migowe: Wioletta Boczar
promocja: Sylwia Gorzak

Projekt zrealizowany od marca do grudnia 2016 roku we Wrocławskim Teatrze Lalek ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna”.

Partnerem projektu była Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA.